Header Image

Perlindungan Takaful

Salah satu daripada faedah-faedah keanggotaan yang memberikan bayaran yang tinggi berupa pampasan kepada penama (waris yang telah dinamakan) ekoran kematian anggota yang tidak diduga.

    Bayaran pampasan yang tinggi
    Perlindungan diberikan secara percuma dan tiada sebarang bayaran premium oleh anggota-anggota diperlukan
    Melindungi kematian akibat kemalangan sahaja
    Pemprosesan dan kelulusan yang segera selepas penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan
    Suatu bentuk pampasan kepada keluarga semasa kematian anggota yang tidak diduga
    Kad pengenalan penama dan salinan sijil kematian yang diakui sah diperlukan untuk pemprosesan
    Dokumen tambahan untuk pengesahan dan pemprosesan mungkin dikehendaki oleh Koperasi NUCW Berhad
    Tuntutan perlu dikemukakan oleh penama dalam tempoh enam bulan dari tarikh kematian seseorang anggota
      tersebut
    Mestilah telah menjadi anggota untuk enam bulan dan ke atas sebelum layak untuk faedah ini

* Tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan.

Top