Header Image

Khairat Kematian / Manfaat Pengkebumian

Salah satu daripada faedah-faedah keanggotaan yang bertujuan untuk meringankan beban kewangan keluarga anggota yang berkabung di atas kematian anggota dan melalui detik-detik yang sukar.

     Khairat kematian atau faedah pengkebumian dalam bentuk wang tunai akan diberikan
     Ianya bertujuan untuk menampung kos pengurusan jenazah bagi meringankan beban kewangan keluarga anggota
      yang berkabung
     Khairat kematian atau faedah pengkebumian ini akan diberikan kepada penama (waris yang telah dinamakan)
      anggota yang telah meninggal dunia
     Meliputi kematian anggota akibat penyakit atau kemalangan
     Kad pengenalan penama dan salinan sijil kematian yang diakui sah diperlukan untuk pemprosesan
     Tuntutan perlu dikemukakan oleh penama dalam tempoh enam bulan dari tarikh kematian seseorang anggota
      tersebut
     Mestilah telah menjadi anggota untuk enam bulan dan ke atas sebelum layak untuk faedah ini

* Tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan.
Top